Category PHP & MYSQL

LẬP TRÌNH PHP & MYSQL

Category: PHP & MYSQL Comments: No comments

CHÀO CÁC BẠN

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết về một ngôn ngữ dùng  phát triển WEB.

NGÔN NGỮ PHP ( viết tắt của từ Hypertext Preprocessor).

Tại sao lại học PHP ?.

- PHP là một ngôn ngữ lập trình được dùng để tạo các trang web động, chạy trên webserver. PHP hầu như  là nền tảng của tất cả CMS ( Là hệ quản trị nội dung (Content Management System) nguồn mở như Joomla, Drupal, WordPress, Magento, DotNetNuke vv.
- Dễ học,không quá phức tạp
- So về mặt kiến trúc thì sẽ không bằng DOT.NET nhưng thời gian tới PHP 6 sẽ hỗ trợ và khắc phục nhược điểm đó.
-Mạnh hay không? Bảo mật hay không? Chạy nhanh hay không? là do ta quyết định bằng kỹ thuật bằng phương pháp bằng cách giải quyết vấn đề.
-Một vấn đề đưa ra phải tìm cách giải quyết,giải quyết từ từ sẽ có hiệu quả không nên vội vàng mà đi vào bế tắc.
-Vậy ta hãy tìm hiểu về ngôn ngữ này nhé.

A. REVIEWS.
I. HTML
Một số khái niệm
Các loại địa chỉ

II. Dreamweaver căn bản

  1. Tạo site trong Dreamweaver
  2. Các thao tác với trang web
  3. Chèn thông tin vào trang

III. CSS

  1.  Tạo style
  2. Attach file CSS
  3. Các thuộc tính CSS
Read More