Bài 8: Windows Phone – XAML Controls

Category: Windows Phone Comments: No comments

Trong bài này tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về XAML Controls trong windows Phone:
Để thuận tiện các bạn hãy tạo mới 1 Project:
WP-08-1

Button and TexBox

Khi tôi tạo mới 1 Button thì có thể sử dụng cách kéo thả (giống Windows Forms) hoặc code bằng XAML. Nếu sử dụng kéo thả thì code XAML tự động sinh ra bên layout XAML tương tứng:
WP-08-2
Tôi định nghĩa 1 Texbox như sau:

<TextBox
      HorizontalAlignment="Left"
      Margin="33,104,0,0"
      TextWrapping="Wrap"
      Text=""
      InputScope="TelephoneNumber"
      VerticalAlignment="Top"
      Height="48" Width="239"/>

Ở đây tôi để InputScope=”TelephoneNumber” vậy nên khi người dùng nhấn bào TexBox để nhập liệu -> sẽ Hiển thị bàn phím gọi điện thoại. CTRL F5 thử xem sao ?
Ở đây Windows Phone hỗ trợ nhiều loại InputScope cho ta: Number, Email,…. vì thế bạn có thể tự tìm hiểu thêm để hiểu về nó hơn:
WP-08-3
Cũng tương tự như Controls trên Windows Form. Bạn cũng có thể gán các sự kiện cho controls:
Ví dụ đây là sự kiện CLICK của Button:
wp-08-4
wp-08-5

 

ComboBoxItems

ConboBoxItems cũng tương tự như trong Windows Form. Cho phép người dùng chọn 1 trong các giá trị mà lập trình viên định nghĩa cho nó.

<ComboBox Margin="62,33,92,474" Grid.ColumnSpan="2" >
      <ComboBoxItem Content="First Items"/>
      <ComboBoxItem Content="Second Items" />
      <ComboBoxItem Content="Third Items"/>
 
    </ComboBox>

XAML Layout:
wp-08-6
Kết quả:
WP-08-7
Tôi viết sự kiện Tab cho commbobox:

private void ComboBox_Tapped(object sender, TappedRoutedEventArgs e)
    {
      txtText.Text = ((ComboBoxItem) MyCommbobox.SelectedItem).Content.ToString();
    }

Khi tôi chọn CommboBoxItems thì trên Texblox sẽ hiển thị Content của Items đó:
wp-08-8
wp-08-9
Khi tôi để IsSelected = “True” thì mặc định Items đó sẽ được chọn khi khởi tạo ComboBox.

CheckBox

Khi tôi kéo 1 CheckBox qua, bạn sẽ nhận được 1 checkbox như thế này:
wp-08-10
Nếu tôi thêm thuộc tính IsChecked=”True” thì mặc định khi sinh ra CheckBox sẽ được chọn:
wp-08-11
Bây giờ tôi sẽ thử viết sự kiện cho Button để lấy trạng thái của CheckBox:

private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      txtText.Text = (bool)ckc_check.IsChecked ? "Checked" : "Not Checked";
    }

wp-08-12

RadioButton

Khác với CheckBox bạn có thể chọn nhiều cái cùng lúc. RadioButton chỉ cho phép bạn chon 1 cái trong 1 GROUP RadioButton. Để hiểu hơn bạn có thể xem qua các ví dụ sau:

Mặc định nếu bạn không xác định >b>GroupName cho RadioButton thì tất cả các RadioButton không được xác định GroupName đó thì sẽ được hiểu là chung 1 Group.
wp-08-13
ở ví dụ trên tôi có 2 Group Rd1 và Rd2:

<RadioButton
           Content="Lựa chọn 1"
           HorizontalAlignment="Left"
           Margin="16,368,0,0"
           GroupName="rd1"
           VerticalAlignment="Top"/>
 
    <RadioButton
           Content="Lựa chọn 2"
           HorizontalAlignment="Left"
           Margin="16,432,0,0"
           GroupName="rd1"
           VerticalAlignment="Top"/>
 
    <RadioButton
      Content="Group 2.1"
      Grid.Column="1"
      HorizontalAlignment="Left"
      Margin="45.333,368,0,0"
      GroupName="rd2"
      VerticalAlignment="Top"/>
 
    <RadioButton
      Content="Group 2.2"
      Grid.Column="1"
      HorizontalAlignment="Left"
      GroupName="rd2"
      Margin="45.333,432,0,0"
      VerticalAlignment="Top"/>

wp-08-14
Bạn có thể xác định trạng thái check cho RadioButton của bạn như sau:

txtText.Text = (bool)rdb1.IsChecked ? "RD1 check" : "RD1 Not Check";
hoặc
      if(rdb1.IsChecked == true)
      {
        //code xử lý
      }

DatePicker

Để cho phép người dùng chọn ngày tháng mà không cần phải phức tạp ràng buộc dữ liệu. Microsoft cung cấp cho ta một công cụ là DatePicker. Vậy DatePicker là gì ? hãy xem hình sau để hiểu hơn:
wp-08-15
Cách khai báo một DataPicker bằng XAML:

<DatePicker HorizontalAlignment="Left"
          Margin="62,525,0,0"
          VerticalAlignment="Top"
          Grid.ColumnSpan="2"
          Height="47" Width="246"/>

wp-08-16
Cách lấy giá trị của DatePicker:

txtText.Text = myDatePicker.Date.ToString();

TimePicker

Tương tự như DatePicker thì Microsoft cũng cung cấp một công cụ là TimePicker
wp-08-17
Tương tự như vậy ta cũng có cách lấy Time như sau:
wp-08-18

Image control

Để hiển thị một hình ảnh trong APP của bạn. Bạn cần sử dụng Imagine Control
Đầu tiên tôi Add bức hình muốn hiển thị trong APP của tôi:
wp-08-19

wp-08-20
Trong Layout tạo ra một Imagine Control:
wp-08-21
Để ý phần Source nhé.
Như vậy là tôi đã cho hiển thị một hình ảnh trong app của tôi được rồi (Nếu bạn biết APP la bàn trên WP thì thực chất chỉ là 1 hình ảnh chuyển động theo Sensor của WP. Tôi nghĩ bạn có thể làm được, không phức tạp lắm)
wp-08-22
Ngoài ra bạn cũng có thể Handle hình ảnh theo ý của bạn thông qua các URI.

Slider

Để biết Slider là gì ? và Sử dụng Slider như thế nào, mời bạn cùng tôi tìm hiểu ví dụ sau:
wp-08-23
Để ý: Tôi có set Min = 0 và Max là 100 cho Slider của tôi
Tôi tiến hành tạo Events Slider Change:
wp-08-24
Bây giờ xem code Behind của tôi (cách lấy giá trị của Slider):
wp-08-25
Một cách lấy khác nữa là Biding, để tôi cho bạn xem. Đâu tiên hãy tạo thêm 1 Progress Bar:
wp-08-26
Như vậy, kết quả tôi thu được:
wp-08-27
Như vậy qua phần trên, tôi nghĩ bạn cũng biết cách sử dụng Progress Bar như thế nào rồi. Tôi sẽ qua một công cụ tương tự.

ProgressRing & ToggleButton

ProgressRing là một dạng đơn giản của ProgresBar. Nó là các vòng tròn quay hoài trong các ứng dụng Metro mà các bạn hay gặp (Windows 8/8.1 cũng có nhé).
ToggleButton tương tự như button nhưng khi bạn bấm (tab) thì nó sẽ hiển thị trạng thái (có màu) giống như on/off vậy.
Đầu tiên tôi sẽ tạo 1 ProgressRing vs ToggleButton:

wp-08-28
Code xử lý sự kiện Click button:

private void Clicked(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      if (myToggleButton.IsChecked == true)
        myProgressRing.IsActive = true;
      else
        myProgressRing.IsActive = false;
    }

Kết quả của tôi:
wp-08-29
Như vậy tôi đã xong phần sử dụng 1 số control cơ bản trong XAML – windows Phone. Còn rất nhiều control bạn có thể tìm hiểu thêm trên MSDN của Microsoft, tôi không thể nói hết cho các bạn ở đây được vì rất dài. Hẹn gặp lại các bạn ở bài tới
Chúc các bạn thành công

magazine
news
sports
Street fashion
travel
Big data
business
Fashion show
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
sports
sports
fashion
art
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
Fitness equipment
fitness
nutrition
routine
training
video
Yoga
Classic cars
evaluation
technique
transact
Classic cars
evaluation
technique
transact
business
Fashion magazine
Fashion show
Female models
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
travel
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
business
fashion
fitness
health
lifestyle
news
Small tools
Street fashion
The recipe
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
Big data
business
Fashion show
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
A bad girl
appetite
attitude
movies
sex
toys
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
Classic cars
evaluation
technique
transact
Classic cars
evaluation
technique
transact
business
Fashion magazine
Fashion show
Female models
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
travel
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
business
fashion
fitness
health
lifestyle
news
Small tools
Street fashion
The recipe
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
Fitness equipment
fitness
nutrition
Fitness equipment
routine
training
video
Yoga
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
Big data
business
Fashion show
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
Classic cars
evaluation
technique
transact
Classic cars
evaluation
technique
transact
business
Fashion magazine
Fashion show
Female models
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
travel
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
business
fashion
fitness
health
lifestyle
news
Small tools
Street fashion
The recipe
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
Motor car
news
Science and technology
tutorial
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
Big data
business
Fashion show
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
catering
news
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
Classic cars
evaluation
technique
transact
Classic cars
evaluation
technique
transact
business
Fashion show
Female models
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
travel
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
business
fashion
fitness
health
lifestyle
news
Small tools
Street fashion
The recipe
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
Big data
business
Fashion show
fitness
health
lifestyle
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
Classic cars
evaluation
technique
transact
Classic cars
evaluation
technique
transact
business
Fashion magazine
Fashion show
Female models
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
travel
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
stretch
training
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
business
fashion
fitness
health
lifestyle
news
Small tools
Street fashion
The recipe
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
Big data
business
Fashion show
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
Classic cars
evaluation
technique
transact
Classic cars
technique
transact
Fashion magazine
Fashion show
Female models
fitness
health
lifestyle
Small tools
travel
The recipe
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
business
fashion
fitness
health
news
Small tools
Street fashion
The recipe
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
Big data
business
Fashion show
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
catering
health
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
magazine
news
sports
Street fashion
travel
Big data
business
Fashion show
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
sports
sports
fashion
art
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
Fitness equipment
fitness
nutrition
routine
training
video
Yoga
Classic cars
evaluation
technique
transact
Classic cars
evaluation
technique
transact
business
Fashion magazine
Fashion show
Female models
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
travel
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
business
fashion
fitness
health
lifestyle
news
Small tools
Street fashion
The recipe
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
Big data
business
Fashion show
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
A bad girl
appetite
attitude
movies
sex
toys
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
Classic cars
evaluation
technique
transact
Classic cars
evaluation
technique
transact
business
Fashion magazine
Fashion show
Female models
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
travel
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
business
fashion
fitness
health
lifestyle
news
Small tools
Street fashion
The recipe
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
Fitness equipment
fitness
nutrition
Fitness equipment
routine
training
video
Yoga
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
Big data
business
Fashion show
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
Classic cars
evaluation
technique
transact
Classic cars
evaluation
technique
transact
business
Fashion magazine
Fashion show
Female models
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
travel
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
business
fashion
fitness
health
lifestyle
news
Small tools
Street fashion
The recipe
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
Motor car
news
Science and technology
tutorial
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
Big data
business
Fashion show
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
catering
news
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
Classic cars
evaluation
technique
transact
Classic cars
evaluation
technique
transact
business
Fashion show
Female models
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
travel
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
business
fashion
fitness
health
lifestyle
news
Small tools
Street fashion
The recipe
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
Big data
business
Fashion show
fitness
health
lifestyle
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
Classic cars
evaluation
technique
transact
Classic cars
evaluation
technique
transact
business
Fashion magazine
Fashion show
Female models
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
travel
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
stretch
training
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
business
fashion
fitness
health
lifestyle
news
Small tools
Street fashion
The recipe
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
Big data
business
Fashion show
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
Classic cars
evaluation
technique
transact
Classic cars
technique
transact
Fashion magazine
Fashion show
Female models
fitness
health
lifestyle
Small tools
travel
The recipe
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
catering
health
Lose weight
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
business
fashion
fitness
health
news
Small tools
Street fashion
The recipe
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
technique
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
Fitness equipment
fitness
nutrition
Nutritious food
routine
training
video
Yoga
art
fashion
health
music
photography
sports
The recipe
tourism
travel
hygiene
industry
invest
markets
medical
Motor car
Real estate
animation
car
games
Motor car
movies
music
news
Science and technology
tutorial
business
cookbook
fashion
fitness
health
magazine
news
sports
Street fashion
travel
Big data
business
Fashion show
fitness
health
lifestyle
Small tools
The recipe
A bad girl
appetite
attitude
movies
rendezvous
sex
toys
catering
health
outdoors
Reduce weight
science
stretch
training

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>